Politika Cookies

Politika Cookies

Zásady používania súborov cookies


1. Pravidlá používania súborov cookies


Tieto pravidlá sa vzťahujú na súbory cookies a podobné technológie používané na stránke a v aplikáciách využívaných spoločnosťou SC GREEN FOOD MARKET S.R.L. so sídlom na IULIU MANIU BOULEVARD, Č. 187, BUDOVA B, SEKTOR 6, BUKUREŠŤ (v pokračovaní pomenovanej KALAPOD


Cookies sú používané s nasledovnými účelmi:

• Pre funkčnosť stránke

• Na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov vizitatorilor site-ului,

• Na reklamu.


Ochrana osobných údajov je významným cieľom pre KALAPOD. Našou snahou je byť čím transparentnejší a zároveň čím jasnejší. Ak máte otázky, napíšte nám na adresu data.protection@kalapod.net.


2. Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď dané sídlo navštívite. Súbory cookies sú inštalované požiadavkou užívateľa na server KALAPOD alebo na server tretej strany.


3. Na čo sú používané súbory cookies?

Cookies sa využívajú na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov; bežne sa používajú na zapamätanie si preferencií užívateľa, ktoré implementujú do systému “pridať do nákupného košíka”. Tieto súbory sa tiež využívajú na rozpoznávanie platformy užívateľa, prezentáciu obsahu podľa preferencií užívateľa. Cookies umožňujú užívateľom príjemnú navigáciu na stránke a podporujú snahu KALAPOD ponúkať svojim užívateľom pohodlné služby; napríklad preferencie pri online ochrane osobných údajov a histórii nákupného košíka. Cookies sa zároveň využívajú pri príprave anonymných štatistík, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť, ako ľudia využívajú našu stránku, a zlepšiť štruktúru a obsah bez osobnej identifikácie užívateľa.


4. Aké súbory cookies používame?

Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies sa vymažú po zatvorení prehliadača.
Trvalé cookies ostanú v počítači/zariadení používateľa počas vopred definovaného obdobia.


5. Ako sú používané cookies webbovou stránkou www.kalapod.net?

Cookies sú používané s nasledovnými účelmi:

• Pre funkčnosť stránke

• Na autentifikáciu a sledovanie správania užívateľov

• Na reklamu.


Hoci väčšina súborov cookie je dôležitá, aktivovanie niektorých z nich nie je bezpodmienečne nevyhNietné na fungovanie stránky KALAPOD. Aktivovanie súborov cookie vám však umožňuje prístup k doplnkom našej stránky. Tieto súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať, ale v takom prípade nebudete mať prístup k niektorým funkciám tejto webovej stránky.

Iné kategórie cookies majú úlohu opísanú pri bode 11.


6. Súbory cookie obsahujú osobné údaje?

Súbory cookie alebo podobné technológie nevyžadujú informácie s osobnými údajmi. Ak je potreba zberu osobných údajov, napríklad pri vytváraní účtov, súbory cookie môžu ukladať osobné údaje. Zákon o ochrane údajov však vyžaduje, aby boli používatelia informovaní o zhromažďovaní osobných údajov. Tieto údaje budú tiež šifrované tak, aby boli pre neoprávnených používateľov neprístupné.


Čo sú podobné technológie?

Existujú technológie, ktoré môžu byť používané s tým istým účelom, ako cookies. KALAPOD používa podobnú technológiu Local Storage.


7. Blokovanie súborov cookies

Ak chcete zablokovať súbory cookies, niektoré funkcie stránky budú pristavené, čo môže vyvolať niektoré problémy pri používaní našej stránky. Napríklad, zablokovanie cookies môže zabrániť:

• nákupy on-line

• prihlásiť sa do vášho účtu


Ak súhlasíte s týmto obmedzením a chcete zablokovať cookies, postupujte nasledovne:

Veľká väčšina prehliadačov je nastavených tak, aby akceptovala cookies, ale máte možnosť zmeniť nastavenia, aby ste zablokovali niektoré alebo všetky cookies.


Zvoľte si prehliadač z nasledovného zoznamu, aby vám bol predstavený návod, ktorým musíte prejsť po otvorení prehliadača.


Hore uvedené stránky nepatria niektorým stránkam KALAPOD a KALAPOD nezodpovedá za ich obsah.


8. Spravovanie súborov cookies

Všeobecne, určitá aplikácia používaná pre dostupnosť webb-ových stránok povoľuje ukladanie súborov cookies a/alebo podobných technológií, ktoré sú ukladané na dobu opísanú v zozname, ktorý nájdete pri bode 11. Tieto nastavenia môžu byť zmenené tak, aby automatické spravovanie súborov cookies bolo zablokované prehliadačom web alebo, aby užívateľ bol informovaný vždy, keď cookies sú zaslané do jeho počítača.


Podrobné informácie o možnostiach a spôsobe spravovania cookies nájdete v oblasti nastavení aplikácie (prehliadača web). Obmedzenie používania súborov cookies môže narušiť funkčnosť webovej stránky.


9. Prečo sú cookies významné pre internet?

Súbory cookies sú kľúčovým bodom pre účinné fungovanie Internetu a pomáhajú v generovaní priateľského prehliadania a prispôsobeného preferenciám a záujmom každého používateľa. OdmietNietie alebo vypNietie súborov cookies môže spôsobiť, že niektoré stránky nie je možné používať. OdmietNietie alebo vypNietie súborov cookies neznamená, že už nedostanete reklamy online – ale len to, že tieto už nebude môcť brať do úvahy vaše preferencie a záujmy, ktoré sú zvýraznené navigačným správaním. Príklady významných používaní súborov cookies (ktoré nepotrebujú autentifikáciu používateľa prostredníctvom účtu):


• - obsah a služby prispôsobené preferenciám používateľa – kategórie výrobkov a služieb;

• -poNieky prispôsobené používateľským záujmom – zachovanie hesiel;

• -zachovanie ochranných filtrov detí ohľadom obsahu na Internete (opcie family mode, funkcie safe search);

• - obmedzenie frekvencie zobrazovania reklám – obmedzenie počtu zobrazení reklamy pre určitého používateľa na stránke;

• -dodávanie reklamy relevantnejšej pre používateľa;

• -meranie, optimalizácia a charakteristiky Analytics – ako je napríklad prepojenie určitej úrovne návštevnosti na webovej stránke, aký druh obsahu je zviditeľňovaný a spôsob, akým sa používateľ dostane na webovú stránku (napríklad: prostredníctvom prehliadačov, priamo, z iných webových stránok atď). Webové stránky prevádzkujú tieto analýzy ich používania, aby zlepšili stránky v prospech používateľov.


10. Bezpečnosť a súkromie pri používaní súborov cookies

Všeobecne prehliadače majú integrované funkcie na to, aby vás dokázali ochrániť, čím umožňujú akceptovanie rôznych úrovní cookies, dobu platnosti a automatické vymazanie po tom čo užívateľ navštívil niektorú stránku.

Iné aspekty bezpečnosti používania súborov cookies sú:

• Upravenie nastavenia prehliadača čo sa týka súborov cookies, tak aby odzrkadľovalo vami požadovanú úroveň bezpečnosti používania cookies.

• Ak ste jediná osoba, ktorá používa počítač, ak chcete môžete nastaviť dlhú dobu vypršania platnosti ukladania histórie prehliadania a osobných prístupových údajov.

• Ak aj niekto iný má prístup k vášmu počítaču, môžete brať do ohľadu nastavenie prehliadača tak, aby boli vymazané osobné údaje vyhľadávania, vždy keď ho vypnete. Toto je možnosť sprístupniť stránky, ktoré zasielajú cookies a vymazať každú informáciu návštevy každom vypNietí vyhľadávača.


11. Stránky a dodatočné praktické informácie

Ak si prajete zistiť viac informácií o súboroch cookies a o ich použiteľnosti, odporúčame vám nasledovné stránky:

Microsoft Cookies guide

All All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/


Nasledovný zoznam opisuje každý súbor cookie používaný na stránke, vrátane jeho roly. Nebudeme ináč používať tieto cookies len tak, ako sú tuná predstavené.


Názov cookie

Kategória

Typ

Účel

NevyhNietná potreba

Platnosť

Kto sprístupňuje cookie

VOXKLP

Funkčnosť

Trvalý


Nie

KALAPOD

_ZB_ADMIN_LAST_URL_

Funkčnosť

Relačný


Nie

KALAPOD

_ZB_STATIC_DR_

currentSessionTimeVisit

Funkčnosť Relačný


Nie

KALAPOD

_ZB_STATIC_DR_

firstTimeVisit

Funkčnosť

Relačný Nie

KALAPOD

_ZB_STATIC_DR_

widgetsUpdateTime

Funkčnosť

Relačný Nie

KALAPOD

_ZB_STATS_IMPRESSION

.a88b9e8d

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

_ZB_STATS_IMPRESSION

_FREEMIUM_

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

_ZB_STATS_VISIT

Funkčnosť

Relačný Nie

KALAPOD

__cfduid

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

__ra

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

__ralv

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

_ga

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

_gid

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

mktz_client

Funkčnosť

Trvalý
Da

KALAPOD

mktz_sess

Funkčnosť

Trvalý
Da

KALAPOD

popup_info

Funkčnosť

Trvalý Nie

KALAPOD

sid_customer_d6ea4

Funkčnosť

Trvalý
Da

KALAPOD


KALAPOD používa služby nasledovných tretích strán pre funkčnosť, analýzu a reklamu. Je možné, že tretia strana nastaví a používa cookies a/alebo podobné technológie na stránkach a aplikáciách, ktoré operuje KALAPOD, ako aj na stránkach a v aplikáciách rôznych od tých, ktoré operuje KALAPOD.


Pre získanie podrobnejších informácií, prekonzultujte zásady týkajúce sa súborov cookies, a to ochranu osobných údajov a spravovanie preferencií užívateľa, ako aj možnosti deaktivácie, ktorú poskytujú spoločnosti, ktoré spravujú tieto služby, podľa prípadu.


Google Analytics

Kategória: Analyzovať

Účel: Web analytics

Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Google AdWords

Kategória: Publicitate

Účel: Remarketing

Politici: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/ads


Hotjar

Kategória: Analyzovať

Účel: Web analytics

Politici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


RTB House

Kategória: Publicitate

Účel: Remarketing

Politici: https://www.rtbhouse.com/privacy/


Facebook

Kategória: Publicitate

Účel: Remarketing

Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Retargeting

Kategória: Publicitate

Účel: Remarketing